برای کیفیت بیشتر
صدا را زیاد کنید
عـکـاسـی
مـلـکـه
فرش دست باف قشنگه
1

 

تخصص تولید دیجیتال بی نظیر برای تولید تصاویر جامع در سطح جهان.

 


پس از چند هفته برنامه ریزی و ساعت های بی شماری در تولید پس از آن، همکاری من با رابرت فرولیچ در Filtre Studio در سری ما تقریبا کامل است.

ادامه مطلب

 

 

پـروژه بـعـدی
عـکـاسـی
ضـربـه تـرسـنـاکــ